Uttale frå årsmøtet

Bondelagogsal

I samband med strukturdebatten i Norsk landbruksrådgiving kom årsmøtet i Landbruk Nordvest med ei uttale der det slåast fast at LNV berre har ein agenda, og det er å samle Møre og Romsdal til ei samanhengande eining.

Uttalen finn du her: Årsmøteuttale