Utenlandsk arbeidskraft som jobber med svinebesetninger

Våren 2013 ble det for første gang oppdaget antibiotikaresistente stafylokokkbakterier (LA-MRSA) i norske svinebesetninger. Mattilsynet har satt i gang tiltak mot dette viruset som mennesker kan være bærere av, og som da kan overføre dette til svin.

Viruset er mest utbredd i land utenfor Skandinavia (Norge, Sverige og Finland). NLT oppfordrer alle som ansetter arbeidskraft fra land utenfor Skandinavia om å teste disse før de blir satt til å arbeide med svinebesetningen. Dette skal være en enkel test hos lege. God hygiene er svært viktig for å bekjempe viruset; her er f.eks. munnbind og hansker gode tiltak.

Les mer om viruset og forebygging her