Innbetaling avløysartilskott

penger_680_700518i

Avløysartilskottet for 2014 som vart utbetalt no tidleg i juni fekk alle bønder no inn på sin eigen bankkonto. Etter ei endring innført i jordbruksavtala i fjor er det ikkje lenger høve til å gje løyve til at avløysartilskottet gjeng direkte inn på bankkonto til Landbrukstenester/avløysarlag. men vi vil tilrå flest mogleg til å gjere dette no sjøl. Overfør avløysartilskottet til:

Landbruk Nordvest sin bankkonto 4202.20.16347

Merk innbetalinga med ditt kundenummer i Landbruk Nordvest