Landbruk Nordvest

ULYKKER PÅ GÅRDSBRUK 

 ULYKKER MED TRAKTOR OG MASKINER

Det er alt for mange ulykker i landbruket i tilknytning til bruk av traktor og maskiner. Mange av ulykkene har hatt dødelig utgang og kunne vært unngått med litt omtanke.

Folk har blitt lemlestet eller har mistet livet ved at klær har viklet seg inn i roterende deler,
eller at traktoren har veltet over dem. Det verste er kanskje når barn som har lekt bak traktoren har blitt overkjørt.

Typiske ulykkessituasjoner med traktor:

·          Velt og steiling

·          Påkjøring og overkjøring

·          Klem ved påkobling og feil bruk av redskap.

Hold barna unna når du skal arbeide med traktor. Stopp motoren ved vedlikehold og reparasjoner. Kraftoverføringsaksel skal ha vern. Skift det når det blir ødelagt. Sørg for opplæring før du starter arbeidet med farlig redskap og utstyr. Bruk av setebelte er nå pålagt!

FALLULYKKER DREPER

Fall er årsaken til 60% av dødsulykkene i driftsbygninger. Halvparten av dette er fall i tilknytning til arbeid i silo.
Pass deg for tomme siloer, stiger, åpne luker og trapper.

Å falle 4 – 5 m gir de samme skadene som ved trafikkulykker: Store hodeskader, brudd- og knusningskader i hofte og bekkenparti. Knuste albuer, ankler og føtter.

Er du så heldig at du overlever en fallulykke, må du regne med at framtida blir usikker på grunn av skadene.

Ved arbeid på steder der det ikke er rekkverk, stillas eller sikre stiger, bør det brukes fallsikringsutstyr.
Dette er enkelt utstyr med kroppssele og fangline med falldemper, eller dynamisk sikringstau med taulås.

Har du tatt forholdsregler?

 • Sett opp klatresikre rekkverk.

 • Sørg for sikre stiger og leidere.

 • Unngå å klatre og balansere.

 • Bruk fallsikringsutstyr der det ikke er mulig å sikre seg på annen måte.

 • Den vanligste årsaken til skader er fall på samme nivå.

 • Oftest skjer dette i mjølkerommet, på forbrettet og i verkstedet.

 • Hold gulv, trapper og gangveger sklisikre og ryddige.

 • Bruk godt fottøy

 ARBEID MED HUSDYR

Arbeid med husdyr er årsaken til 20% av personskadene i landbruket. Tråkk-, stanging-, klem- og bittskader er typisk. Glatte gulv og ‘snublefeller’ ute og inne er også ulykkesfaktorer i tilknytning til arbeid med husdyr. Det er helst under flytting av dyr, fôring, og melking at ulykker og uhell skjer.

Når du arbeider med dyr eller oppholder deg sammen med dyr må du være oppmerksom!

Gode råd til røkteren:

 • Ta hensyn til dyras reaksjonsmønster
 • Sett deg inn i de faste rutinene som dyrene kjenner
 • Tenk gjennom og forbered håndteringen
 • Bruk vernesko/støvler med godt mønster
 • Bruk sparkebøyle på kua når det er nødvendig
 • Ikke bruk løsthengende klær – kjeledress/overall er best
 • Ta deg god tid og vær rolig. Er du stresset, stresser du dyra også.