Tilkallingsvikarer til gårdsarbeid

Kan du tenke deg å være tilkallingshjelp for gårdbrukere?

Vi trenger stadig freelanceavløsere over hele området, men søker spesielt for områdene Fræna, Nesset, Sunndal, Tingvoll og Aure.
Det er oftest melkebrukene som etterspør hjelp, eller hjelp til slåttearbeid o.a.

Kontakt oss på tlf. 46 42 44 00 , eller send e-post til nordvest@nlr.no