Landbruk Nordvest

Landbruk Nordvest SA driver med både landbrukstjenester og rådgivning innenfor landbruket, og bedriften er tilknyttet to paraplyorganisasjoner: Norsk Landbruksrådgivning (NLR) og Norske Landbrukstjenester (NLT). Denne hjemmesiden er tilknyttet NLT og er mest rettet mot avløsere og bønder som trenger avløser.

Besøk vår andre hjemmeside nordvest.nlr.no for informasjon om

  • Organisasjon: Styret, årsmøte m.m.
  • Fagmøter
  • Medlemskap
  • Kurs og kurskalender
  • HMS tjenester
  • Nyhetsarkiv
  • Medlemsbladet