Sjekkliste for utenlandsk arbeidskraft i jordbruk og gartneri

Sjekkliste for deg som skal ansette utenlandsk arbeidskraft i jordbruk og gartneri.

Sjekklisten omhandler de mest sentrale problemstillinger du som arbeidsgiver innenfor næringen jordbruk og gartneri må ta stilling til og ha på plass i forbindelse med ansettelse av utenlandsk arbeidskraft. Den er oppdatert per 15. februar 2013.

Sjekklisten omhandler ikke problemstillinger knyttet til innleie av arbeidskraft.

Sjekklisten finner du her.