Porto og adresser

blameis_frimerke_2_januar_2015

Vi har fått nokre underfrankerte brev inn til våre kontor i det siste. Mottakar vert fakturert gebyr frå Posten på dette.  Difor vil vi presisere at når dykk sender brev til våre kontor i Landbruk Nordvest  – så pass på å frankere breva med nok porto.

Dei fleste får no etter kvart vegnummer – og ute på «bygda». Vi vil  oppmode alle om å sende oss si nye gateadresse så fort den er på plass