Landbruk Nordvest

Opplæringsattest

Alle som skal utføre en arbeidsoperasjon skal ha opplæring. Opplæring på maskiner og farlig utstyr skal være dokumentert. Her nede finner du en oversikt over hvilken opplæring en bonde kan gi. Opplæringsattester skal oppbevares i KSL permen og en kopi skal sendes til avløserlaget.

Det er viktig å dokumentere hvilke maskiner en avløser bruker. Vi har utarbeidd en opplæringsattest som vi sender til våre kunder samtidig når vi sender ut arbeidsavtalen. Ta kontakt om du har spørsmål angående dette.

 

Utstyr hvor sikkerhetsopplæringen og dokumentasjonen kan gis av bonden /arbeidsgiver:
·         Traktor med og uten tilkoplet utstyr

·         Kjedesager

·         Mobile maskiner for jord- og skogbruk (f.eks. skurtresker)

·         Løfteinnretninger for gods (f.eks. silotaljer)

·         Vinsj og vinsjutstyr

·         Løfte og stablevogner for gods (gaffeltrucker som trekkes av gående person)

·         Personløftere

·         Trallebaner og maskiner som trekkes i føringer

·         Hengestillas

·         Spikerpistol

 

Utstyr hvor særskilt sikkerhetsopplæring må gis av opplæringsvirksomhet som tilfredsstiller visse krav:
·         Bro- og traverskraner (gjelder ikke silotaljer konstruert som traverskraner)

·         Truck med permanent førerplass

·         Masseforflytningsmaskiner med større motoreffekt enn 15 kW

(bla. Gravemaskiner, kompaktlastere og hjullastere)

·         Lastebil-/traktorkraner med større kapasitet enn 2 tonnmeter

·         Tårnkraner, mobilkraner og portalkraner