Nye MRSA-regler

Fra 1. april vil ny forskrift om smitteforebyggende tiltak mot visse antibiotikaresistente bakterier hos svin bli gjort gjeldene.

Du finner mer informasjon på Mattilsynet sin hjemmeside. Følg linken her.