Nybegynnerkurs for avløsere Gjermundnes

Nybegynnerkurs for de som ønsker avløserjobb og de som allerede er i gang. Kurset er fordelt på 8 kvelder, to kvelder hver uke fra 6. november til 29. november. Klokkeslett kan variere noe.
Tema er fôring, melking, brunst, sykdommer, arbeidsmiljø og sikkerhet, samt litt om sauen.

Påmelding innen 30. oktober til Ingvild Skjørsæter tlf. 452 92 001 e-post ingvild.skjorsaeter@nlr.no