Nybegynnerkurs Avløsere

Landbruk Nordvest har to nybegynnerkurs for avløsere denne våren. Det ene starter den 2. mars og foregår i Ørsta. Det andre foregår på Batnfjordsøra og starter den 24. mars.
Begge kursene er 8 kvelder fra ca. kl 17 – 20  (varierer noe fra gang til gang). Det er både teori på henholdsvis Ørsta rådhus og Batnfjord skule, og flere gårdsbesøk.
Det er plass til 10 deltakere per kurs. Vi har ingen øvre aldersgrense, men man må minst fylle 14 år i løpet av dette året for å kunne delta.
Kurset er ment for ungdom og voksne som kan tenke seg avløserjobb etter hvert, eller er interessert i mer kunnskap i forb. med gårdsarbeid de allerede har.

Påmeldingsskjemaene finner du her :

https://nlrnordvest.pameldingssystem.no/avloserkurs-for-nybegynnere-orsta-1

https://nlrnordvest.pameldingssystem.no/avloserkurs-for-nybegynnere-batnfjordsora

For spm. kontakt Marte Alnes i Ørsta på tlf. 464 32 050, marte.alnes@nlr.no  ,
eller Ingvild Skjørsæter i Molde på tlf. 452 92 001, ingvild.skjorsaeter@nlr.no