Landbruk Nordvest

NYBEGYNNERKURS AVLØSERE, Tingvoll

I april / mai satser vi på et avløserkurs i området Straumsnes og Øydegard i Tingvoll. Det er 8 kvelder fra 14. april til og med 7. mai,

fra klokka 17 og 2 -3 timer per kveld (noen ganger litt seinere oppmøte). Mesteparten av teori undervisningen foregår på Fjordkroa, og så har vi en del gårdsbesøk underveis.

Spørsmål kan stilles til Ingvild Skjørsæter på tlf. 45292001, eller

e-post:  ingvild.skjorsater@nlr.no

Kurset går som planlagt med forbehold om at restriksjoner jf. korona pandemien i dette tidsrommet tillater det.

Påmeldingsfrist er 8. april.    Kursavgift :  1500,-

Du finner påmeldingsskjema her  (trykke)