Motorsagkurs

motorsag

 

Hei alle avløsere og landbruksvikarer i Landbruk Nordvest !

Vi ønsker å få til kurs i bruk av motorsag for dere som av og til gjør litt vedhogst.
Det kan jo være nyttig kunnskap uansett om det er på jobb for en bonde, eller privat dere gjør slikt.

Vi avtaler med instruktører fra Aktivt skogbruk. Kurset vil inneholde både litt om vedlikehold av saga, hogstteknikker og sikkerhet.
Det blir både teori og praksis på ca 15 timer totalt – 2 til 2 ½ dag.
Det er maks 7 deltakere per kurs, og må være 5 for at kurset skal bli noe av. Alle kursene vil bli holdt i februar eller første halvdel av mars.
Aldersgrense 15 år. Man tar med motorsag og verneutstyr selv. LNV stiller med lunsj første dag, og på Gjermundnes bestilt i kantina.
Andre dag blir å ta med niste selv når utendørs på praksis.
STEDER:

TINGVOLL (Tingvoll skoglag med instruktør fra Aktivt skogbruk)
-Ansatte i LNV lengst nord i fylket kan gjerne melde seg på der.
Skoglaget vil vite fra undertegnede om hvor mange som er interessert.

FRÆNA eller EIDE (Landbruk Nordvest med instruktør fra Aktivt skogbruk)

GJERMUNDNES Landbrukssskole (Landbruk Nordvest med instruktør fra Aktivt skogbruk)
VOLDA, her er datoer bestemt. (Landbruk Nordvest med instruktør fra Aktivt skogbruk)
7. og 8. mars. Tid ca kl 10 – 18.
Prisen vil være på kr 2850,- for ansatte avløsere i LNV og medlemmer
(Kr 3300,- for avløsere ansatt privat og ikke-medlemmer)
Prisen hos Tingvoll Skoglag kan avvike noe fra vår pris.

Er du interessert i et slikt kurs ønskes tilbakemelding , og i hvilket område, INNEN DEN 12.02. !
Alle nøyaktige steder og tidspunkter blir bestemt når vi ser at interessen er stor nok.

Mvh Ingvild
Mvh
Ingvild Skjørsæter
Administrasjonsmedarbeider, Landbruk Nordvest
Mobil: +4745292001
E-post: ingvild.skjorsater@nlr.no
nordvest.nlr.no