Landbruk Nordvest

Medlemskap – priser

Medlemsvilkår og priser finner du her.

Innmeldingsskjema finner du her (du blir sendt til vår andre hjemmeside for å melde deg inn).

Medlemskap i Landbruk Nordvest

Landbruk Nordvest tilbyr et bred og samordnet tjeneste-, utviklings- og veiledningstilbud til landbruket og til næringslivet ellers, som medlemmene etterspør, eller styret bestemmer. Dette gjelder både foretak og enkeltpersoner. Vår rådgivningstilbud faller under datterselskapet Landbruksrådgivning Nordvest AS, mens lønningstjenester er en del av Landbrukstjenester Nordvest AS.

Du kan bli medlem i Landbruk Nordvest ved å betale grunnkontingent. De som driver med landbruk betaler i tillegg arealkontingent. Bedrifter som vil lønne gjennom Landbruk Nordvest men som ikke har areal (f.e. gjestehus, entreprenører) betaler grunnkontingent. I tillegg kan man velge å bli medlem i HMS-avdelingen.

Alle medlemmer mottar medlemsbladet Ringreven 2 ganger per år.

Lønning via Landbrukstjenester Nordvest: Så mye mer enn et regnskapsbyrå

Trenger du avløser av og til? Eller har du ansatt en avløser som du lønner ut selv? Er du i tvil om Landbruk Nordvest kan være et alternativ til å lønne ut selv? Les videre, da får du en del nyttig informasjon.

Landbrukstjenester Nordvest er et vikarbyrå for landbruket, og har mange fornøyde kunder. Både enkeltpersonforetak, entreprenører og produksjonsbedrifter. Vi tilbyr et bredt spekter av tjenester og betaler lønn til mange forskjellige ansatte. Vi har alt fra 13-åringer som skal prøve seg litt på hjemgården, til erfarne landbruksvikarer i 100 % stilling.

Hva tilbyr vi våre medlemmer?

Når man bruker Landbrukstjenester Nordvest til lønning får man følgende:

  • Vi tar over hele arbeidsgiveransvaret, inkludert skriving av arbeidsavtaler, rapportering av timer, hjelp med å lage avløserplaner, lønning, pensjonssparing, utbetaling av feriepenger, lønnsoppgjør, rapportering til myndighetene og oppfølging ved sykmelding. Det siste inneholder oppfølgingssamtaler og dialogmøter, men også utbetaling av sykepenger. Med andre ord: du blir ikke belastet for sykepengekostnader hvis din avløser blir syk
  • Gode forsikringsordninger. Vi har både yrkes- og ansvarsskadeforsikring, og vår ansvarsskadeforsikring har bedre betingelser enn de som et enkelpersonforetak kan få. Vi har aldri hatt avslag på våre forsikringskrav. I tillegg betaler vi halvparten av egenandelen (som er på 4000 kr), og hvis kravet er lavere enn 4000 kr betaler vi halvparten av kravet
  • Gratis vernerunder, medarbeidersamtaler og annen oppfølging
  • Kurs til lavere pris enn ikke-medlemmer
  • Elektronisk timeregistrering. Dette er noe vi har startet med i 2018, og tilbakemeldinger er veldig positive. Både avløser og bonde får mye bedre oversikt over historiske timer, og problemer med feilsummering og dobbeltregistrering blir eliminert. Vi tilbyr dette systemet uten ekstra kostnader til alle våre medlemmer, og vi får tett oppfølging fra vår systemleverandør
  • Gratis hjelp med refusjonssøknader i tilfelle sykdomsavløsing
  • Vi følger med hvor mye du bruker av tilskuddsrammen for avløser, og holder deg oppdatert på slutten av året
  • Hjelp med rekruttering, inkludert UDI-søknader.

Det er altså ikke dyrt å bruke Landbrukstjenester Nordvest til lønning av dine ansatte! Og for de som allerede bruker vår rådgivningsavdeling og/eller HMS avdeling, er det et naturlig valg å også bruke våre lønningstjenester.

Fordeler for avløsere

For en avløser har det også fordeler å være ansatt i Landbrukstjenester Nordvest. Alle som har over 50 % stilling, er innmeldt i bedriftshelsetjenesten, og alle kan få hjelp når det gjelder HMS spørsmål. Vi er godt kjent med gjeldende lovverk, og sørger for at våre ansatte har gode betingelser når de jobber for oss. Men det er noe annet som kanskje ikke alle bønder som lønner ut selv, er bevisst på:

Hvis en avløser som jobber hos flere bønder, blir sykmeldt, og han blir lønnet direkte av alle disse bøndene, er det en jobb i seg selv å få sykepenger utbetalt. Da må avløseren få en sykmelding som gjelder for en og en arbeidsgiver, med korrekt stillingsprosent, og avløseren må få betalt ut sykepenger for de første 16 dager av forskjellige arbeidsgivere; avhengig av hva som var avtalt. Man får jo bare sykepenger for tapt arbeid…

Etter denne perioden må NAV få korrekt informasjon av alle arbeidsgivere. Det kan bli en tidskrevende sak.

En annen ulempe ved å ha flere arbeidsgivere, er at man sannsynligvis sparer mindre til pensjon, fordi det ikke er krav om at en arbeidsgiver sparer for en ansatt hvis denne tjener under 1G (ca. 90000 kr) per år.

Disse faktorer gjør at det er gunstig for en avløser å få utbetalt av én arbeidsgiver (Landbrukstjenester Nordvest) i stedet for flere.

Mange av våre ansatte jobber i avløserringer der de har et ordnet arbeidsforhold med f.e. 70, 80 eller 100 % stilling, forutsigbare arbeidsplaner og jevn inntekt. Vi har mye fokus på å få på plass flere avløserringer, der bønder kan bestemme selv hvor mange uker per år man vil bruke avløseren, og når. Slike ordninger gir også mulighet til bytting når en bonde er syk, og forsterker dermed nettverket som hver bonde har. Ta kontakt om du kan tenke deg en avløserring i ditt område!

Har du spørsmål

Vi får av og til spørsmål fra bønder om våre lønningstjenester. For eksempel: Kan jeg lønne ut min egen avløser gjennom dere? Svaret er ja: Det er ikke plikt å ansette noen som allerede jobber via oss når du skal lønne ut via Landbruk Nordvest. Mange gårdbrukere lønner ut et familiemedlem via oss, eller en nabo. Men vi kan være behjelpelig med å finne noen.

Et annet spørsmål som vi ofte får er om vi kan lønne ut for annet arbeid enn bare gårdsarbeid. Ja, selvfølgelig! Vi lønner ut bl.a. restaurant medarbeidere, ansatte i et ysteri, snekkere, renholdere og potetpakkere. For de som jobber i byggebransjen ordner vi med byggekort. Vi har tillatelse til å leie ut renholdspersonale.

Hvis du har andre spørsmål, er det bare å slå på tråden for en uforpliktende prat. Vi er her for å hjelpe deg: Ditt lokale vikarbyrå!