Medlemsmøterunde 2018

Medlemsmøterunden 2018 blir gjennomført i uke 7. På vedlagt dokument kan du finne ut hvor møtet i ditt distrikt skal være.

Rådgivningsavdelingen skal ha en presentasjon om våronn nytt, Varmere Våtere og Villere, samt noe om presisjonslandbruk. Ellers skal det være informasjon om årsmøte, organisasjon og tjenesteavdelingen.