Medarbeidersamling for kontoransatte

dsc00183

Program for medarbeidersamlingen 10. juni på Gjermundnes finner du her: Medarbeidersamling LNV juni 2015