Landbruk Nordvest

Minstelønnssatser

Landbruk Nordvest bruker minstelønnssatser for avløsere som er allmengjort, dvs. at de gjelder for alle. Hvilken sats man får er avhengig av utdanning og erfaring. Hvert år blir nye satser avtalt i sentrale forhandlinger mellom NHO og Fellesforbundet. Satsene gjelder som regel fra 1. april, men i og med at forhandlinger tar tid, har vi lønnsoppgjør som vanlig i juli.

Hvis du har spørsmål om gjeldende satser, vennligst ta kontakt med tjenesteavdelingen.