Landbruk Nordvest

LANDBRUKSVIKAR

Siden 2009 har landbrukstjenestene ansvar for å tilby beredskapsavløsing i tilfelle sykdom eller krise.

Hvordan skal vi få en god beredskap til å fungere?

Forskriften stiller ingen krav om at bøndene skal bruke landbruksvikar ved sykdom, men likevel er det nødvendig å ha noen regler for å få ordningen til å fungere etter formålet:

  • Alle henvendelser vedrørende landbruksvikar skal skje gjennom landbrukstjenester. Ikke ring landbruksvikaren direkte, eller til kommunen
  • Ved sykdom må du alltid ta kontakt med lagets kontor for å høre om det er ledig landbruksvikar. Sykdom og kriser blir prioritert. I tilfelle langvarig sykdom hjelper vi å sette opp en turnusplan med flere avløsere for å unngå at en person jobber hver dag, 7 dager per uke
  • For å opprettholde en stabil beredskap må bøndene være villige til å bruke landbruksvikaren til annen avløsing (f.e. ferie/fritidsavløsing), slik at de har nok arbeid året rundt
  • Bestill landbruksvikaren så tidlig som mulig

Det er ikke krav om medlemskap i Landbruk Nordvest for å bruke landbruksvikar – vi har plikt til å hjelpe alle som har rett på sykeavløsing så godt vi kan. Denne plikten er avgrenset til en periode på 14 dager (se forskriften): Hvis vi ikke har fast ansatt landbruksvikar i ditt område, finner vi andre løsninger for beredskapsavløsing.

Dagsats for bruk av landbruksvikar er 2100 kr fra 01.01.23. 

Vi har dessverre ikke vakt utenom kontortid, men i nødsituasjoner kan du ringe 92683940. I vanlig kontortid kan du ringe 46424400.