Landbruk Nordvest

 

Landbrukstjenester  Tlf 46424400

Avløsertjenester

Vår viktigste oppgave er å sørge for at bøndene har gode ordninger for avløsning ved ferie og fritid og dersom det oppstår sjukdom eller andre hendelser som krever ekstra arbeidshjelp til bruket.
Vi er særlig stolte over forsikringsordningene våre som er gode og rimelige sammenlignet med andre forsikringstilbud i markedet.

 Vi trenger  flere avløsere !


 

 

 


 


Avløsing under sjukdom

Det er et eget tilskudd til avløsing under sjukdom. Rutiner og retningslinjer finner du ved å klikke på linken til høyre.

Når bonden
blir sjuk
 

 


 


Bemanning og vikartjenester

I prinsippet fungerer vår virksomhet som et vanlig vikarbyrå der vi ansetter og leier ut vår arbeidskraft til bøndene.

Vi retter oss også mot andre bransjer og til oppdrag utenom landbruket. Vi nevner eksempel som skogrydding, maling, hage- og parkoppdrag og lignende. Det meste av personellet er rekruttert fra landbruket og bygdene. Vi erfarer at det finnes mye kompetanse og allsidig arbeidserfaring i denne gruppen. Det finnes også en maskin- og utstyrspark som i perioder kan tenkes å bli bedre utnyttet.
Vi tilbyr rimelig administrasjon, gode forsikringsordninger og rettigheter for alle arbeidstakere.

 

Har du kunnskap og interesse for dyrestell og gardsarbeid?

 

 

 

 

Tilgang på avløsere

Selv om det av og til kan være kamp om arbeidskraften, jobber vi kontinuerlig med å skaffe kvalifiserte avløsere.
Vi rekrutterer både fra inn– og utland og organiserer kurs og opplæring når det er nødvendig.
Det er viktig at vi har stabile jobb-tilbud. Dette krever organisering og innsats også fra dere til å bruke avløserne, og at dere til enhver tid gir oss melding om behov for arbeidskraft. Dette er med å bygge sikkerhetsnettet som trengs dersom et akutt behov for arbeidshjelp skulle oppstå.

 

Kan du tenke deg
å ta oppdrag
som avløser i bygda der du bor eller i nabobygda?

 
   

Norske Landbrukstenester

 NLT er medlemsorganisasjon for alle avløserlag og landbrukstjenestene i Norge. Medlemslagene er lokalisert i hvert sitt område og er organisert som samvirkeforetak med bønder som medlemmer og eiere.
Klikk deg inn på NLT sin hjemmeside her: www.landbrukstjenester.no