Landbruk Nordvest

Kontaktinfo og kontorsteder

Landbruk Nordvest har hovedkontor i Molde (tredje etasje i Felleskjøp bygningen). Timelister sendes elektronisk i Proresult, på papir til hovedkontoret eller som skann til nordvest@n-lt.no.

Avdeling
Telefon
E-post adresse
Administrasjon 911 36 019 nordvest@n-lt.no
Byggteknisk planlegging 400 02 386  
Rådgivning jord og plantekultur 928 00 888  
Tjenester 464 24 400 nordvest@n-lt.no
     

En liste over kontoransatte finner du lengre ned.

Kontor 
Adresse 
Tilsette 
 Molde Fannestrandvegen 63, 6415 Molde Stig Runar Størdal, May Kristin Eidem, Ingvild Skjørsæter, Tatjana Libakiene,
Selma van Seben, Bjørn Steinar Skarbø, Geir Bjerkeset, Therese Håbet-Kroknes,
 Nina Iren Ugelvik, Lars Tveit Lyche
     
 Sunndalsøra Sunndal Næringshage, Auragata 3, 6601 Sunndalsøra Lars Gunnar Flatvad, Hilde Hegnes (fast); Maud Grøtta, Frode Grønmyr (etter avtale) 
     
Ørsta Dalevegen 6, 6153 Ørsta Jan Ståle Engjaberg, mandag og onsdag; torsdag i oddetallsuker
     
Valldal Boks 123, 6211 Valldal Jon Geirmund Lied, Aksel Døving, Gunnhild Overvoll
     
Aure Tømmervågvegen 3275, 6590 Tustna Gunn Randi Fossland, Inge Aukan
  Postboks 6, 6591 Tustna  
Tingvoll Tingvoll gard, Gunnars vei 6, 6630 Tingvoll Maud Grøtta
     
 Surnadal (HMS) Landbrukshuset, Skei sentrum Annbjørn Husby, Frode Grønmyr, Marte Juklerød

Kontoransatte i Landbruk Nordvest

Stig Runar Størdal

Daglig leder

Ansvarsområder:
Administrasjon alle avdelinger
Samarbeid
Internkontroll
Rapportering til styret
Tel. 941 34 988
stig.runar.stordal@nlr.no  

Kontorsted Molde

Jon Geirmund Lied

Rådgiver grovfôr

????????????????????????????????????

Ansvarsområder:
Personalansvar/faglig leder
Grovfor rådgivning
Surfortolken
Økonomirådgivning
SMIL midler
Tel. 414 48 779
jon.geirmund.lied@nlr.no 

Kontorsted Valldal

May Kristin Eidem

Økonomiansvarlig

Ansvarsområder:
Regnskap
Budsjett
Fakturering
Rapportering til myndighetene
Tel. 911 36 019
may.eidem@n-lt.no

Kontorsted Molde

Aksel Døving


Rådgiver bær????????????????????????????????????

Ansvarsområder:
Dreneringsplan
Bær
Tel.  957 48 179
aksel.doving@nlr.no 

Kontorsted Valldal

Ingvild Skjørsæter

Kundekonsulent tjenesteavdeling

Ansvarsområder:
Rekruttering
Landbruksvikarplanen
Klauvskjæringsadministrasjon
Avløseradministrasjon
Kursing
Tel. 452 92 001
ingvild.skjorsaeter@n-lt.no 

Kontorsted Molde

Geir Bjerkeset

Rådgiver HMS

 

Ansvarsområder:
Besøk på arbeidsplassen
Hjelp med HMS system og KSL dokumentasjon
Helsekontroll
Fagmøter og kurs
Krisebistand

Tel. 94804633
geir.bjerkeset@nlr.no 

Kontorsted Molde

Tatjana Libakiene

LønnsansvarligBilde beskjaert

Ansvarsområder:
Lønn
Kontraktadministrasjon
Rapportering til myndighetene
Pensjonsrapportering
Tel. 926 48 710

tatjana.libakiene@n-lt.no
 

Kontorsted Molde

Frode Grønmyr

Korn rådgiver

Ansvarsområder:
Grovfor
Surfortolken
Korndyrking
Jordprøver og gjødselplaner
Tel.480 68 543
frode.gronmyr@nlr.no 

Kontorsted Surnadal/Sunndalsøra

Jan Ståle Engjaberg

Kundekonsulent tjenesteavdeling

Ansvarsområder:
Rekruttering
Landbruksvikarplanen
Refusjon sykdomskostnader
Avløseradministrasjon
Kursing
Tel. 464 32 050
jan.stale.engjaberg@n-lt.no 

Kontorsted Ørsta/Dragsund

 

Gunn Randi Fossland

Grønnsaker

????????????????????????????????????

Ansvarsområder:
Grovfor
Jordprøver og gjødslingsplaner
Grønnsaker
SMIL midler
Tel. 958 74 243
gunn.randi.fossland@nlr.no 

Kontorsted Tustna

Selma van Seben

Daglig leder tjenesterDSCF0086

Ansvarsområder:
Budsjett
Personalansvar
Overordnet ansvar tjenesteavdeling
Tel. 926 83 940
selma.cowan@n-lt.no 

Kontorsted Molde

Maud Grøtta

Rådgiver økologisk landbruk og hagebruk

????????????????????????????????????

Ansvarsområder:
Økologisk landbruk
Kulturlandskap
Grovfor
Jordprøver og gjødslingsplaner
Beitebruksplan
SMIL midler
Tel. 958 47 893
maud.grotta@nlr.no 

Kontorsted Tingvoll

Nina Iren Ugelvik


Grovfôr rådgiver

profilbilde

Ansvarsområder:
Grovfor
Jordprøver og gjødslingsplan
SMIL midler
Tel. 416 78 758
nina.ugelvik@nlr.no 

Kontorsted Molde

Hilde Hegnes

Rådgiver jord- og plantekultur

Ansvarsområder:

Jord- og plantekultur

Hjemmeside

Tel. 95750368

hilde.hegnes@nlr.no

 

Kontorsted Sunndalsøra

Bjørn Steinar Skarbø


Byggeteknikk

2013-09-02 14.25.23

Ansvarsområder:
Byggeteknikk
Veivalg – prosjektledelse
Redaksjon Ringreven
Kursadministrasjon
Tel. 906 62 627
bjorn.steinar.skarbo@nlr.no 

Kontorsted Molde

Lars Tveit Lyche

Rådgiver jord- og plantekultur

Ansvarsområder:
Grovfor
Jordprøver og gjødslingsplaner
Tel. 47906604

 

lars.tveit.lyche@nlr.no

 

Kontorsted Molde

Annbjørn Husby

HMS rådgiver Nordmøre

 

Ansvarsområder:
Besøk på arbeidsplassen
Hjelp med HMS system og KSL dokumentasjon
Helsekontroll
Fagmøter og kurs
Krisebistand

 

Tel. 474 48 686

annbjorn.husby@nlr.no

 

Kontorsted Surnadal

 

Therese Håbet-Kroknes

Rådgiver grovfôr

 

Ansvarsområder:
Grovfor
Jordprøver og gjødslingsplaner

Tel. 90731576

E-post: therese.haabet.kroknes@nlr.no

Kontorsted Molde

Lars Gunnar Flatvad

Rådgiver mekanikk/jord- og plantefag

Ansvarsområder:

Maskinteknikk
Presisjonslandbruk
Grovfor
Jordprøver og gjødslingsplaner

Tel. 93271873

lars.gunnar.flatvad@nlr.no

 

Kontorsted Sunndalsøra

Gunnhild Overvoll

Teamleder og rådgiver jord- og plantekultur

Ansvarsområder:

Jordprøver og gjødslingsplaner
Grovfor

Tel. 97164856

gunnhild.overvoll@nlr.no

 

Kontorsted Valldal

Inge Aukan

Økonomirådgiver; teamleder gårdsdrift

Ansvarsområder:

Økonomirådgiving
Generasjonsskifte

Tel. 971 06 635

inge.aukan@nlr.no

 

Kontorsted Aure

 

 

 Styret i Landbruk Nordvest

Styreleder  Børge Rød 474 66 313
borge.rod@gmail.com
 Nestleder Ole Marvin Aarstad 907 49 606
omaarstad@gmail.com
 Styremedlem Kathrine Mauset 464 48 411
kathrinemauset@gmail.com
 Styremedlem Bjørn Helge Rønneberg 97706116
bh-ronne@online.no
 Styremedlem Hilde Legernes hilde.legernes@mrfylke.no
 Ansattrepresentant  Nina Iren Ugelvik 41678758
nina.iren.ugelvik@nlr.no
1. Vara Synnøve Kjelstad

97130270
synnove@hregnskap.no