Innsamling av skrap

Kjære kunde i Landbruk Nordvest

Vi er nå i gang med å starte opp et miljøprosjekt i vårt område.

Formålet med prosjektet er å samle inn skrapmetall fra landbruksnæringa.

Vi ønsker å få samlet inn gammelt redskap, maskiner og annet metallavfall som står lagret i gårdstun, langs ekker-kanter, i skogholt og andre steder.

I dette arbeidet samarbeider vi med lokale renovasjonsselskap og selskap som driver med mottak av metall.

Innsamlingen vil foregå i perioden mai – juni og på følgende måte: Selskapene plasserer ut containere på anviste plasser. Disse vil stå ute i 14 dager.

Hvor og når container er utplassert i din kommune, vil du få informasjon om når dette er klart.

Vi sender nå ut dette brevet til våre medlemmer for å kunne kartlegge interessen for å delta i innsamlingen.

Antall containere som skal utplasseres, og hvor de bør plasseres, avhenger av mengde skrap og hvor de som ønsker å levere, bor.

Derfor ønsker vi at de som vil benytte seg av dette tilbudet tar kontakt med oss. Slik kan vi få en viss oversikt.

Samtidig er vi interessert i tips fra dere som har lokalkunnskap, om hvor containeren kan plasseres.

En container har begrenset kapasitet.

Dersom du ønsker å levere større redskap, traktor, gravemaskin etc., ønsker mottakene at du tar direkte kontakt med de,

da dette vil være nok til en hel transport alene.

Dette gjelder også dersom du har såpass mye skrap at det vil fylle en  container/lastebil.  

Ta gjerne kontakt med oss dersom du ønsker informasjon om hvilket selskap som kan hente i ditt område.                                        

 

Vi ønsker at du sprer «ryktet» i bygda di slik at flest mulig, også de som ikke er medlemmer hos oss, får anledning til å rydde opp på eiendommen sin.

Det er mange nedlagte gårdsbruk som sitter med et overskudd av metall.

 

Som sagt; ta kontakt dersom dette er av interesse.

«Oss» er:

Marit Bjerkeset                tlf. 415 68 710

Selma Cowan                    tlf. 926 83 940

Rune Sjåholm                    tlf. 419 00 031