Innreise sesongarbeidere

Regjeringen har besluttet at det skal åpnes for at alle utenlandske sesongarbeidere som skal arbeide i landbruket, kan reise inn i Norge. Dette gjelder nå også arbeidstakere fra tredjeland. Det er fortsatt utfordringer knyttet til gjennomføringen, på grunn av at mange kontorer og flyplasser er stengt. Mer informasjon her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/apner-for-innreise-for-sesongarbeidere-i-landbruket/id2701300/