Landbruk Nordvest

Her finner du alle infoskriv som vi har publisert så langt.

2019

Infoskriv 1 har følgende artikler: Om fordeler ved å ha LNV som eneste arbeidsgiver; om dyrevelferd på gårdsbruk og din rolle som avløser; om å sende en godkjenningslink fra din timeregistrerings appen direkte til bonden og om motorsagkurset i Solemdalen.

Infoskriv 2 har følgende artikler: Om regelverk angående sykmelding i ferietid; en rapport om skader og ulykker i landbruket; om krav til varme arbeider kurs; og et intervju med vår nye landbruksvikar i Sunndal kommune.

Infoskriv 3 har følgende artikler: Om å sende en godkjenningslink fra din timeregistrerings appen direkte til bonden; Om registrering av nesten-ulykker; og et intervju med to sesongarbeidere paa Krakelia fellesbeite i Eide.

Infoskriv 4 har følgende artikler : Om ledig vikariat for landbruksvikar i Fraena; Om regler ved sykepengeutbetaling; og om at robotmelking på setrer i Norge kan bli aktuelt

Infoskriv 5 har følgende artikler : Om bruk av lastere etc. paa gaardsbruk; om arbeidstidsbestemmelser; om avloeser Vebjoern H. Berg

Infoskriv 6 har en lengre artikkel, resten står på selve infoskrivet :  Om et obligatorisk kurs i dyrevelferd for gris, for alle som jobber med gris

2018

Infoskriv 1, 2018

Om Tine og klimagassutslipp, kurs, kjettingkrav for traktorer

Infoskriv 2 har følgende artikler: Om nye regler vedrørende MRSA smitte;  om gjødselgass; om sykmelding i ferietid; om den nye landbruksvikaren; og om kurset for landbruksvikarer denne våren. Ellers en hilse fra Morten og kontaktinformasjon for avdelingen.

Infoskriv 3 har følgende artikler: Om mjølkedronninga fra DDR, om søppel i åkeren, foreløpig kursoversikt 2018-2019, om traktorkjøring og HMS.

Infoskriv 6 har følgende artikler: Årets avløser i Møre og Romsdal, Om unge arbeidstakere i arbeidAvløserkurset på Gjermundnes og Hvorfor er så mange bønder fornøyd med lønning via Landbruk Nordvest?

2017

Infoskriv 1, 2017      Om landbruksvikarkurset i Molde og oversikt over andre kurs

Infoskriv 2, 2017      Om sykepengeutbetaling, ny klauvskjærer, smitte fra skogsflått, og motorsagkurs

Infoskriv 3, 2017      Om nybegynnerkurs i Rauma, coccidiose hos kalver, intervju med ringavløser, og beitekrav

Infoskriv 4, 2017      Om antibiotika resistens, helkroppsvibrasjon og arbeid i høyden

Infoskriv 5, 2017      Intervju med avløser; kurstilbud

Infoskriv 6, 2017      Om elektronisk timeregistrering og digitale sykmeldinger, pluss et intervju med en avløser

2016

Infoskriv 1, 2016     Om skade og avvik på jobb, intervju med en avløser, og MRSA

Infoskriv 2, 2016      Om motorsagkurs og traktorsertifikat

Infoskriv 3, 2016      Om avløserkurs i Tingvoll og regler for barnearbeid

Infoskriv 4, 2016      Om kuhelse og opplæringsattester

Infoskriv 5, 2016      Mer om MRSA pluss kurstilbudet (traktor, varme arbeider, maskinfører)

Infoskriv 6, 2016      Om kalvedødelighet, kjettingkrav på traktor og årets avløser

2015

Infoskriv 1, 2015     Om arbeidsavtaler, dokumentert opplæring og verneombud

Infoskriv 2, 2015     Om fagdag for avløsere, årets avløser, og nye klauvskjærere