Infoskriv historisk

Her finner du alle infoskriv som vi har publisert så langt.

Infoskriv 1, 2015

Om arbeidsavtaler, dokumentert opplæring og verneombud

Infoskriv 2, 2015

Om fagdag for avløsere, årets avløser, og nye klauvskjærere

Infoskriv 1, 2016

Om skade og avvik på jobb, intervju med en avløser, og MRSA

Infoskriv 2, 2016

Om motorsagkurs og traktorsertifikat

Infoskriv 3, 2016

Om avløserkurs i Tingvoll og regler for barnearbeid

Infoskriv 4, 2016

Om kuhelse og opplæringsattester

Infoskriv 5, 2016

Mer om MRSA pluss kurstilbudet (traktor, varme arbeider, maskinfører)

Infoskriv 6, 2016

Om kalvedødelighet, kjettingkrav på traktor og årets avløser

Infoskriv 1, 2017

Om landbruksvikarkurset i Molde og oversikt over andre kurs

Infoskriv 2, 2017

Om sykepengeutbetaling, ny klauvskjærer, smitte fra skogsflått, og motorsagkurs

Infoskriv 3, 2017

Om nybegynnerkurs i Rauma, coccidiose hos kalver, intervju med ringavløser, og beitekrav

Infoskriv 4, 2017

Om antibiotika resistens, helkroppsvibrasjon og arbeid i høyden

Infoskriv 5, 2017

Intervju med avløser; kurstilbud

Infoskriv 6, 2017

Om elektronisk timeregistrering og digitale sykmeldinger, pluss et intervju med en avløser