Informasjon om årsmøte 2015

Styret  (4)

Du finner årsmeldingen 2014, valgnemnda sitt forslag og andre dokumenter vedrørende årsmøtet under «Styret» i venstremeny. Uttale om Bioforsk Økologisk på Tingvoll Gard.

Regjeringen har bestemt at Bioforsk Tingvoll skal fusjoneres med to andre forskningsinstitutt, og at det nye instituttet skal ha hovedkontor på Ås. Landbruk Nordvest advarer mot nedleggelse av hjørnesteinsbedriften.

Du kan lese uttale fra Rune Sjåholm og Ivar Aae her:Uttale om Bioforsk Tingvoll