Førstehjelpskurs og brannforebygging

Landbruk Nordvest organiserer fagdager for medlemmer, ansatte og andre interesserte.

Det blir arrangert kurs flere steder i september og oktober med tema førstehjelp og brannberedskap.
Kursholdere er bedriftshelsetjeneste og lokalt brannvesen, i Aure også Gjensidige.

 

Molde 28. sept. kl 10.00 – 16.00 ,  les mer her.

 

Aure 29. sept. kl 09.30 – 16.00,  les mer her.

 

Rauma 6. okt. kl 10.00 – 16.00,  les mer her.

 

For HMS-medlemmer- og Gjensidige kunder i Nesset, Rauma og Vestnes blir det senere i oktober
en dag kurs med tema Traktorkjøring og trygg trafikk på vei. En fra Gjensidige kommer også og tar for seg
bl.a. om termofotografering av el-anlegg i driftsbygninger.
Invitasjon kommer i posten.