Første styremøte for det nye NLT-styret er unnagjort

Møtet ble holdt over to dagar i administrasjonen sine lokaler i Rosendal. Styret var fulltallige med unnatak av Bodil Manssverk. Sidan dette var det første møtet etter årmøtet var 2. og 3. vararepresentant også invitert til møtet.

Landbruk Nordvest sin styreleder Ivar Aae ble valgt inn som 3. vara og deltok på møtet.

Les mer her.