Landbruk Nordvest

FORSIKRING

Norske Landbrukstjenester tilbyr forsikringer til medlemslagene, bønder og avløsere. Ring 46424400 eller te kontakt med oss på nordvest@nlr.no for å få mer informasjon.

Link til NLT med forsikringsvilkår

Alle som er lønnet via Landbruk Nordvest, er dekket av våre forsikringer:

  • YRKESSKADEFORSIKRING
  • ANSVARSFORSIKRING (egenandel på kr. 4.000,-)
  • UNDERSLAG- og FORMUETAPSFORSIKRING

I tillegg tilbyr vi rimelig ulykke-og fritidsforsikring.

Vi har bedre vilkår enn et individuelt gårdsbruk kan få, og i tillegg dekker LNV halvparten av egenandelen for våre ansatte i tilfelle ansvarsskade.

Sykdom

I tilfelle en avløser blir sykmeldt, har vi ansvar for utbetaling av sykepenger og oppfølging iht. lovverket.

OTP

Vi har etablert obligatorisk tjenestepension for alle som etter lova kjem inn under ordninga, dvs. alle med meir enn 20% stilling skal vere med. Det gjelder personer over 20 år og under 67 år.