Landbruk Nordvest

VERNEOMBUD

Verneombud er avløserens tillitsvalgte i HMS-saker. Verneombudet skal passe på og si fra både oppover og nedover i systemet, og blir valgt av og blant de ansatte. Vedkommende har krav på opplæring for å kunne ivareta sine oppgaver. Verneombudet skal representere avløsere i HMS-saker overfor arbeidsgiveren (avløserlaget og/eller bonden). Verneombudet har myndighet til å stanse en avløser fra å utføre arbeid som vurderes som farlig for liv og helse.

 

Verneombud for Landbrukstjenester Nordvest:

Ella Benedicte Ekren (hovedvernombud, Nordmøre)
Vebjørn Hansen Berg (Søre Sunnmøre)
Maarten van Baaren (Romsdal)


HELSE

Belastningslidelser. Ta hensyn til deg selv og andre som jobber på gården. Lytt til kroppen din! Nakkesmerter, skulder- og ryggplager o.l. kan være et varsko om at noe kan være galt i arbeidssituasjonen din. Tenk deg om. Kan det være noe som du kan gjøre for å bedre situasjonen? Hvis du fortsetter som før kan det utvikle seg til varige plager. God planlegging og tilrettelegging er en god og billig måte å forebygge belastningslidelser på. Vis omtanke, vær føre var og begynn med det viktigste.

Ha dette i tankene når du arbeider:

  • Sørg for gode arbeidsstillinger, gunstige arbeidshøyde og gode plassforhold
  • Unngå vridde arbeidsstillinger og brå eller uventet belastning
  • Fjern snublefeller og unngå glatte gulv; unngå å måtte hoppe (fjern hindringer!)
  • Vurder vekt før du løfter
  • Bruk gode sko eller støvler
  • Avbryt ensformig arbeid og bytt på arbeidsoppgavene når dere er flere sammen
  • Utfør arbeid nærmest mulig kroppen, for eksempel når du melker eller maler
  • Unn deg 5-minutter pause innimellom.

VERNEUTSTYR

I arbeidet på gården er det normalt ikke påbudt å bruke verneutstyr, men når man skal utføre visse arbeidsoppgaver er det tilrådelig og av og til påbudt. Gode og solide arbeidsklær er med på å beskytte en til en viss grad, for eksempel mot rifter og skrubbsår. Flenger og hull kan lett føre til at en hekter seg fast i ting eller bli viklet inn i maskiner og utstyr som er i bevegelse. Ved husdyr er det alltid en risiko for tråkkskader. Solid fottøy eller vernesko er å anbefale.

Avløsere skal møte opp med rene klær og fottøy når de starter arbeidet på en ‘ny’ gård. Dette er viktig for å hindre smitteoverføring. Avløseren er normalt ansvarlig for vasking av sitt eget arbeidstøy. En del arbeidstøy kan kjøpes gjennom Landbrukstjenester Nordvest, se i venstremenyen under ‘butikk’.

Bruk av vernebriller er viktig når man jobber med redskaper der det er fare for sprut eller gnister, for eksempel vinkelsliper, håndtering av syre eller andre etsende stoffer, eller fjøsvask. Vernebriller bør ha sidebeskyttelse. Ved sveising anbefales ansiktsskjerm. Alminnelige briller må ikke betraktes som vernebriller.