Styrekroken for Landbruk Nordvest

Bilete: Styret i 2012

Bak frå venstre: Odd Harald Solheim, Ivar Aae, Knut Strand, Morten Feiring

Fremst frå venstre: Grete Misfjord, Maud Grøtta, Hegelin Waldal

 

Her samlar vi dokumenta til styret i Landbruk Nordvest

Reiserekningsskjema

Årsplan for styret 2013 – 14

 

Styresaker:

2014

2013

2012

2011

2010

2009