Landbruk Nordvest

Landbrukstjenester  Tlf 46424400

Avløsertilskuddet

 

– skal medvirke til finansiering av arbeidskraft

Du kan få mer informasjon om forskjellige tilskuddsordninger HER.

Vikårene for å få avløsertilskudd ligger i regelverket for produksjonstilskudd og blir hvert å forhandla fram i jordbruksforhandlingene.
Alle bruk med husdyr har rett til avløsertilskudd beregnet etter dyretallet pr. 1. mars og 1. oktober (så lenge minimum beregnet tilskuddsbeløp er over 5000 kr).
Formålet med ordningen er å legge til rette for at husdyrbrukere skal kunne ta ferie, få ordna fritid og hjelp til avlastning i onnetider gjennom å medvirke til finansiering av innleie av arbeidskraft.

 
Avløsingen skal ordnes som et arbeidsgiver- og arbeidstakerforhold.
Foretaket kan overlate arbeidsgiveransvaret til et avløserlag. Avløserlaget skal være åpent for alle foretak i området som har rett til avløsertilskudd.

Alle brukere registrert som enkeltforetak må dokumentere utgifter til lønn for å få utbetalt avløsertilskuddet. Det er to måter å gjøre dette på:
Enten ansette avløseren på eget arbeidsgivernummer, eller kjøpe tjenesten fra et avløserlag. Fra 2015 er det også mulig å få refundert utgifter til innleide tjenester fra selvstendig næringsdrivende som avløserutgift. Kommunene har retningslinjer for hva som blir godtatt som refunderbar utgift.