Landbruk Nordvest

Landbrukstjenester  Tlf 46424400

Aktuelt:Informasjon om lønningsdager og frister for timelister: klikk her


Avløseren – bondens sikkerhetsnett

Landbruket i Norge representerer en stor og viktig arbeidsplass. Veldig mange arbeider i landbruksrelaterte jobber og flere ti-talls tusen personer av disse er avløsere.
En avløser skal kunne ta over nødvendig arbeid når brukeren selv av ulike grunner ikke kan utføre arbeidet. Dette kan være når bonden skal ha ferie eller når han ikke kan utføre arbeidet på grunn av sykdom eller andre hendelser.

For bonden er det avgjørende å vite at han eller hun har en flink og ansvarsfull avløser som kan trå til når det trengs. Dette er for mange den avgjørende faktoren som teller med når det snakk om å satse for framtida.

Vår viktigste målsetting er å kunne tilby bønder en god avløsertjeneste.

 

Hos oss får du
12%
i feriepenger.


Dette tilsvarer
5 ukers ferie
med lønn.

Hvorfor jobbe i Landbruk Nordvest?

Landbruk Nordvest er arbeidsgiver for avløserne og har dermed personalansvar for deg som ansatt avløser.
Det er vi som betaler ut lønn og holder orden på avtaler, ferie og turnusplaner for deg. Selvfølgelig i nært samarbeid med den eller de bøndene som du arbeider hos.

Du blir en del av en organisasjon og et arbeidsmiljø som legger vekt på å ta godt vare på deg, dine behov og dine ressurser. For oss er det viktig at hver enkelt av våre medarbeidere får muligheter til å utvikle seg og vokse med sine oppgaver. Du blir en av våre ambassadører som utad er med på å gi oss et kvalitetsstempel.

Alle som er fylt 15 år kan arbeide som ferie/fritids- eller sykdomsavløser. Mange er avløsere på heltid, gjerne i en avløserring. De fleste avløsere har imidlertid dette som deltidsjobb. Det kan være oppdrag i helger og ferier, i onner eller som familieavløser på egen hjemgård.

I en avløserring er det vanlig å ha en plan med 10 dager arbeid og 4 dager fri. Med slik arbeidsturnus er arbeidstiden i gjennomsnitt 35,5 timer i uka. Deltidsavløsere arbeider etter 37,5 timers uke. Det er viktig at det blir satt opp en plan for arbeidet enten du er ansatt i en ring eller arbeider deltid. Slik planlegging gjør det enklere for både bonden, avløseren og avløserlaget.

Har du kunnskap og interesse for dyrestell og gardsarbeid?

Kan du tenke deg å ta oppdrag som avløser i bygda der du bor eller i nabobygda?
– Ta kontakt med oss i Landbruk Nordvest, vi vil hjelpe deg å komme igang.

Ledige stillinger