Fagmøte Grovfôr/HMS Rindal

Landbruk Nordvest inviterer til fagmøte i Rindal, i samarbeid med NLR Trøndelag.

https://midt.nlr.no/nyhetsarkiv/2016/fagmoete-grovfôr-hms-rindal-6-januar-2017-kl-1100/