Enighet i jordbruksoppgjøret

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har blitt enige med staten om jordbruksavtale for 2013-2014. Avtalen har ei ramme som gir grunnlag for inntektsøkning på 10,5 % i 2014, eller vel 31.000 kr pr. årsverk i forhold til 2013 før årets oppgjør. Noe av veksten kommer fra 1. juli i år.

Du kan lese om velferdsordningene her.

Mer informasjon om oppgjøret finner du her.