Ekstraordinært årsmøte

Se vedlegg – innkalling til medlemsmøte og ekstraordinært årsmøte i Landbruk Nordvest SA

Sted: FK Molde, Fannestrandsvn 63

Tid: Tirsdag 8. desember kl 13.00 – 15.30

Til medlemsmøtet inviteres samtlige medlemmer

Til ekstraordinært årsmøte inviteres delegater m.m

Det ekstraordinære årsmøtet kommer til å være åpent for samtlige medlemmer, men kun delegater har stemmerett – jamfør dagens vedtekter