Landbruk Nordvest

ANGÅENDE ANSETTELSE AV ARBEIDSKRAFT

Før en kan utbetale lønn til en person, må det foreligge et minimum av papir som dokumenterer arbeidsforholdet og at arbeidet er utført. Landbruk Nordvest tar arbeidsgiveransvaret på alvor og ønsker ordnede arbeidsforhold. For alle arbeidstakere som skal jobbe for oss trenger vi

  • arbeidsavtale (skriftlig) som inneholder navn og adresse på arbeidstakeren, arbeidssted, lønnsvilkår m.m.
  • skatteinformasjon (fødselsnummer eller D-nummer)
  • bankkontonummer (evt. utenlandsk)

Ta kontakt om du vil ansette en ny avløser. Vi ordner med både midlertidige og langvarige arbeidsavtaler.

Hvis du vil ansette en utenlandsk arbeidstaker er det ikke noe problem. Vi kan være behjelpelig med UDI søknader for de som kommer fra utenfor EØS, og gi veiledning til utenlandske arbeidstakere når det gjelder skattekort og opphold.

Skatteetaten har informasjon om skatt for utenlandske arbeidstakere her

Registreringsordningen for EØS borgere som skal jobbe i Norge i mer enn tre måneder finner du her.

Praktiske opplysninger om å bo og jobbe i Norge finner du her.