Landbruk Nordvest

klikk her for å se: LEDIGE JOBBER AKKURAT NÅ !

Om vikartjenester
Landbrukstenester Nordmøre og Romsdal tilbyr vikartjenester til bedrifter og virksomheter utenfor landbruket. Siden 2002 har Landbrukstenester Nordmøre og Romsdal vært det største avløserlaget i vårt område. Vi har over 600 aktive bønder som medlemmer og har personalansvar med ansettelser, lønninger, forsikring osv,  for avløsere og andre som jobber hos disse. Siste år sendte vi ut 1300 lønns- og trekkoppgaver og hadde til sammen 28,5 mill i lønnsomsetning.


I prinsippet fungerer vår virksomhet som et vanlig vikarbyrå der vi ansetter og leier ut vår arbeidskraft til bøndene. Vi retter oss også mot andre bransjer og til oppdrag utenom landbruket. Vi nevner eksempel som skogrydding, maling, hage- og parkoppdrag og lignende.


Det meste av personellet er rekruttert fra landbruket og bygdene. Vi erfarer at det finnes mye kompetanse og allsidig arbeidserfaring i denne gruppen. Det finnes også en maskin- og utstyrspark som i perioder kan tenkes å bli bedre utnyttet.
Hvis du mener det kan være interessant å diskutere bemanningsoppdrag med oss, ser vi fram til en samtale med din bedrift. Kontakt ossArbeidskraft fra utlandet
Det er en kjensgjerning at norsk arbeidskraft så og si ikke er tilgjengelig for tida. Derimot står det folk i kø fra Øst-Europa og delvis fra andre land i Europa for å komme hit å jobbe. Vi samarbeider med NAV-EURES og har opprettet noen kontakter f.eks i Polen og Litauen der vi kan skaffe folk.


Arbeidsgiveransvar

For bedrifter vil det å leie inn en medarbeider være en smart og kostnadseffektiv løsning på et midlertidig bemanningsbehov av kortere eller


lengre varighet. Vi tar fullt arbeidsgiveransvar for medarbeideren i hele leieperioden. Din bedrift betaler bare for utførte timer. Det vil si at vi tar oss av alt som har med lønn, feriepenger, arbeidsgiveravgift, forsikringer og obligatorisk tjenestepensjon, slik at du kan konsentrere deg om daglig drift.


Forsikring


Våre ansatte er forsikret gjennom Norske Landbrukstenester sin gunstige forsikringspakke som er framforhandlet for alle landbrukstjenester og avløserlag i landet. Med et lønnsgrunnlag på 1,1 milliard, har vi fått svært gunstige og bra avtaler i Gjensidige Forsikring og i Nordea (OTP). Vi har selvsagt også lovpålagt dekning for yrkesskade og en gunstig ansvarsforsikring for skader på oppdragsgivers eiendom.