Landbruk Nordvest

Avløserplan

Avløserplan for 2023 finner du her. Den er en mal for å sette opp avtalt turnus for avløsere som jobber i avløserring eller hos flere brukere.

Lovverk

Ferieloven finner du her.

Arbeidsdager og fridager

Et normalt arbeidsår skal ha 230 arbeidsdager. Resten av året er helg, ferie eller helligdager. Normalt regnes det nå 5 uker ferie à 7 dager. Disse dagene regnes som bevegelige helligdager:

Nyttårsdag, skjærtorsdag, langfredag, 2. Påskedag, 1. mai, 17. mai, Kristi himmelfartsdag, 2. Pinsedag, 1. Juledag, 2. Juledag.SØNDAGER OG LOVBESTEMTE  HØYTIDSDAGER:.
Søndager eller lovbestemte helge- eller høytidsdager er unntatt fra virkedagsbegrepet. Dette gjelder selv om disse dagene ellers går inn som arbeidsdager i skift- eller turnusordninger. At helligdagene er unntatt fra virkedagsbegrepet betyr at de ikke skal telles med når antall feriedager fastsettes.

Tar en person f.eks. ferie i påskeuken medfører reglene at vedkommende har avviklet 4 virkedager ferie. Skjærtorsdag og Langfredag faller utenfor som feriedager etter bestemmelsen her.
Kun mandag, tirsdag, onsdag og lørdag regnes som virkedager og dermed feriedager.