Landbruk Nordvest

AVLØSERKURS i Hustadvika og på Averøya

Denne høsten satser vi på at mange ungdommer vil ta Avløserkurs, og har planer om kurs både i Hustadvika og på Averøya. 
Hustadvika kurset har videregående skolen i Elnesvågen som utgangspunkt, og vil ellers være omkring på en del gårdsbruk.
På Averøya får vi låne rom på ungdomsskolen på Bruhagen, men er også en del på gårdsbruk. Kurset går på kveldstid, som regel ml klokka 17 og 20,
og to ganger i uka. I Hustadvika er det ukene 37 – 40, på Averøy er det ukene 39 – 42.  Kursavgift er kr 1500,-

Fullstendig program kommer til de påmeldte i god tid før første kurskveld. Ingvild Skjørsæter kan kontaktes hvis spm. , tlf. 452 92 001,
e -post:   ingvild.skjorsater@nlr.no

Påmeldingsskjema Hustadvika finner du her 

Påmeldingsskjema Averøya finner du her