Landbruk Nordvest

Avløserkurs Averøya i april og mai

Det blir arrangert Nybegynnerkurs for avløsere på Averøya de fire ukene etter påske med oppstart 20. april.
Påmelding til Ingvild Skjørsæter innen den 12. april på tlf. 45292001, eller e – post ingvild.skjorsater@nlr.no
Se mer info. her