Landbruk Nordvest

Arbeidsavtaler

Alle som ansettes skal ha en skriftlig arbeidsavtale. Hvis du som oppdragsgiver skal ansette en ny person, ring oss på 46424400, så ordner vi med en arbeidsavtale og alt annet dokumentasjon.

Vi kan ikke ta ansvar for arbeidsforhold som er inngått uten at vi har signert arbeidsavtale på plass.