13. juni 2007
Endring i helgetillegget til avløserne.
Helgetillegget endres fra et kronetillegg til 50% av timelønnen.
Alle har vel erfart at det er vanskelig å skaffe avløserhjelp for  tiden? På den andre siden har vi faktisk en god stab med flinke og erfarne folk som fortsetter i yrket.


For å stimulere disse og for å møte en situasjon der vi skal etablere en god sjukdomsberedskap, har   styret i LTNR vedtatt å endre lønnstillegget på helg til 50% av grunnlønna pr. time. Dette kom som et innspill fra avløsersamlinga i april. Endringen settes i verk fra 1. Juli 2007.


Noen tanker om brann og førstehjelp:

Omtanke og forbygging hindrer brann
For de fleste gardsbruk vil en brann medføre den helt store katastrofen. Dette kan blant anna skyldes lang uttrykningsveg, dårlig tilgang på vann eller andre forhold. Derfor er forebygging så viktig, og det er også svært viktig at våre avløsere er kjent med farene og selv har prøvd å å slå ned et branntilløp. 

Tida er kort – og du skal vite hva du skal gjøre !!


Dette er bakgrunnen for at LTNR har et samarbeid med Molde Brann- og redningsavdeling (MBR) om kurs. Opplæringen legges dels til Molde Brannstasjon, dels til øvingssenteret som de disponerer.  Her er det profesjonelle brannfolk som også er dyktige på opplæring.

Kan vi nok om førstehjelp ??? 
Vi vet at fra offentlige myndigheter er kravet til responstid at 90 % av befolkninga skal ha hjelp innen 20 minutter.  

Hva gjør DU mens de 20 minuttene tikker av gårde?

Vi setter fokus på Hjerte-Lunge-Redning. Kanskje er det du som må ta ansvar når kårkallen blir dårlig. Eller du kommer først til en trafikkulykke tidlig søndag morgen når du er på veg til fjøsstellet?


Dette er en god grunn til å lære førstehjelp og være litt forberedt når du står i situasjonen.