Landbruk Nordvest ønsker å samle Møre og Romsdal

1237545797_ny_lr-logoNLTLogo

Tine har gjort det, Felleskjøpet er i ferd med å gjøre det – til og med Politiet ønsker å gjøre det: samle Møre og Romsdal og gjøre fylket vårt til en sammenhengende region. Det tjener verken vår velferd eller vår trygghet å dele Møre og Romsdal – det medfører forvitring og fragmentering, framfor samhandling og utvikling.

Landbruksnæringa har kontinuerlige strukturdebatter, der Møre og Romsdal som region ofte har kommet dårlig ut. Dette er nå i ferd med å snu seg – regionen vår henger sammen. Til tross for fogderistrid har vi en regional identitet i Møre og Romsdal som det er verdt å ta vare på innen så vel offentlig som privat sektor. Et slikt regionalt utgangspunkt er også ei god ramme for samhandling med våre naboer både i vest og i midt (hhv Sogn og Fjordane/Hordaland og Trøndelagsfylkene).

Landbruk Nordvest er for tiden inne i en omfattende strukturdebatt som berører landbruksrådgivinga i landbruksfylket Møre og Romsdal. Vi leverer i dag tjenester og rådgiving til bønder i 32 av 36 kommuner i fylket vårt. Målet er sammenhengende rådgiving, HMS og velferdstjenester i samtlige kommuner i fylket:

Vi ønsker å samle Møre og Romsdal.