Timeliste

Timelister

Timeliste med midlertidig arbeidsavtale finner du her: timeliste. Alle som ikke har kontrakt via Landbruk Nordvest og som skal sende inn timeliste må bruke denne timeliste og fylle ut begge deler.

Timeliste for de som har arbeidsavtale gjennom Landbruk Nordvest finner du her: Timeliste

Husk å ta en kopi til avløser og en til bruker.

Timelistene skal sendes til Landbruk Nordvest, postboks 2023, 6402 Molde. Eller kom inn på kontor hos oss: Vi er på tredje etasje i Felleskjøp bygningen, Fannestrandvegen 63 i Molde.

 

Innleveringsfristen er den 10. i hver måned. Utbetalingsdato er den 20.