Lønnssatser

Minstelønnssatser per 1. april 2017

Ferie og innhøstingshjelp    Kr pr time
 16 – 17 år  95,15
 17 – 18 år  95,15
 Nybegynnere over 18 år 115,15
 Nybegynnere over 18 år, 3 – 6 mnd. 120,65

 

Avløsere uten fagarbeidertillegg  Kr pr time (162,5 t pr mnd) Lokale forhandlinger  Kr pr time (154 t pr mnd)  Lokale forhandlinger
16 – 17 år 104,65  110,43
17 – 18 år  104,65  110,43
Over 18 år:    
Nybegynner  135,05  142,50
Etter 1 års ansiennitet  137,40  144,98
Etter 2 års ansiennitet  142,15  150,00
Etter 4 års ansiennitet  150,95  159,28
Etter 6 års ansiennitet  157,00  165,67
Etter 8 års ansiennitet  161,95  170,89
Avløsere med fagarbeidertillegg
Nybegynner 146,05 154,11
Etter 1 års ansiennitet 148,40 156,59
Etter 2 års ansiennitet 153,15 161,60
Etter 4 års ansiennitet 161,95 170,89
Etter 6 års ansiennitet 168,00 177,27
Etter 8 års ansiennitet 172,95 182,50

                              

Veiledende satser for lønn til barn:

 

 13 år  76,75
 14 år  85,75
 15 år  93,75

 

 

 

Tilleggslønn: 

  • Tillegg for delt arbeidsdag: Kr. 2,60 pr. time. (Dersom arbeidsdagen er over 10 t inkl. opphold og spisepause, og dyrestell gjør det nødvendig med bruk av delt arbeidsdag).
  • Fagarbeidertillegg (agronomutdanning): 11 kr per time (gjelder fra 1. juni 2016)
  • Helgetillegg: 50% tillegg pr. arbeidet time mellom kl. 13:00 lørdager og kl. 24:00 søndag.