Lønnssatser

Minstelønnssatser per 1. april 2018

Ferie og innhøstingshjelp    Kr pr time
 16 – 18 år  98,65
 Nybegynnere over 18 år 118,65
 Nybegynnere over 18 år, 3 – 6 mnd. 124,15

 

Avløsere uten fagarbeidertillegg  Kr pr time (162,5 t pr mnd) Lokale forhandlinger  Kr pr time (154 t pr mnd)  Lokale forhandlinger
16 – 18 år 108,15  114,12
Over 18 år:    
Nybegynner  138,55  146,20
Etter 1 års ansiennitet  140,90  148,68
Etter 2 års ansiennitet  145,65  153,69
Etter 4 års ansiennitet  154,45  162,97
Etter 6 års ansiennitet  160,50  169,36
Etter 8 års ansiennitet  165,45  174,58
Avløsere med fagarbeidertillegg
Nybegynner 150,30 158,60
Etter 1 års ansiennitet 152,65 161,08
Etter 2 års ansiennitet 157,40 166,09
Etter 4 års ansiennitet 166,20 175,37
Etter 6 års ansiennitet 172,25 181,76
Etter 8 års ansiennitet 177,20 186,98

                              

Veiledende satser for lønn til barn:

 

 13 år  80,25
 14 år  89,25
 15 år  97,25

 

 

 

Tilleggslønn: 

  • Tillegg for delt arbeidsdag: Kr. 3,20 pr. time. (Dersom arbeidsdagen er over 10 t inkl. opphold og spisepause, og dyrestell gjør det nødvendig med bruk av delt arbeidsdag).
  • Fagarbeidertillegg (agronomutdanning): 11,75 kr per time (gjelder fra 1. april 2018, og er allerede inkludert i satsene i tabellen over)
  • Helgetillegg: 50% tillegg pr. arbeidet time mellom kl. 13:00 lørdager og kl. 24:00 søndag.

Med forbehold om feil.