Ledige stillinger

LEDIGE STILLINGER

Under finner du oversikt over ledige stillinger og oppdrag som vi trenger personell til i nærmeste fremtid. Ta gjerne kontakt dersom du er interessert. Vi har mange forespørsler som kanskje kan tilpasses nettopp din situasjon og dine kvalifikasjoner.

Tel. 46424400

E-post: nordvest@nlr.no

 

Daglig leder i Landbruk Nordvest

Landbruk Nordvest SA er en ledende og profesjonell samvirkebedrift innen rådgiving og tjenester til landbruket og landbruksrelatert næringsliv i Møre og Romsdal. Vi er eiet av våre 1336 medlemmer og har desentral struktur med 17 ansatte fordelt på fire avdelingskontorer. I 2019 leverte vi 156 årsverk inklusiv avløsning til medlemmene, og omsatte for 69 MNOK med et årsresultat på kr. 864 000,-

Vi søker en engasjert og samlende leder som forstår næringens behov for kapasitet og kompetanse

Sentrale oppgaver og ansvarsområder

Lede og utvikle Landbruk Nordvest: sammen med et aktivt styre og dyktige avdelingsledere vil daglig leder arbeide for å utvikle kompetanse og kapasitet til nytte for medlemmene. I tillegg til 17 kontoransatte har LNV arbeidsgiveransvar for 500 personer som arbeider hos våre medlemmer og leverte 150 årsverk i 2019

Budsjett- og resultatansvar: Landbruk Nordvest SA har som oppgave å skape verdier for medlemmene gjennom kapasitet og kompetanse og ikke ved avkasting på EK. Allikevel må vi ha økonomisk handlefrihet til å gjøre kloke valg. Det har vi i dag.

Dialog med medlemmene: LNV har mer enn 1300 medlemmer. Disse er den viktigste grunnen til at vi er her. Dialogen er viktig og skjer på mange kanaler i dag, både digitalt og på papir, og ikke minst ved at rådgivere og avløsere kommuniserer direkte med medlemmene hver eneste dag.

Operativ rådgiving/Prosjektutvikling: Vi ser gjerne at du har et fagområde som er nyttig for våre medlemmer. Det kan være et agrofag, eller rettet mot økonomi/veivalg/bedriftsrådgivning. Vi tror at du vil bruke noe tid på egen rådgiving.

Dialog med interessenter og partnere lokalt og nasjonalt: Landbruk Nordvest SA deltar aktivt i to sentrale paraplyorganisasjoner, Norsk Landbruksrådgiving og Norske Landbrukstjenester. Daglig leder utvikler gode relasjoner til faglag, kommuner, fylket og et bredt spekter av interessenter.

Rett kompetanse

Vi er på jakt etter en person med ledererfaring og med kunnskap om vår bransje. Du har et faglig tyngdepunkt innen landbruksfag og/eller økonomiske fag. Utdanning fra universitet eller høyskole tror vi er en fordel, men har du god erfaring fra tilsvarende arbeid er det ikke et absolutt krav.

Du er engasjert og involverende og så glad i felleskapet at du er opptatt av å være samlende og diplomatisk. Vi regner med at du balanserer felleskapet mot din naturlige resultatorientering og handlekraft.

Stillingsannonse

Strategiplan og etiske retningslinjer

 

Beredskapsavløsere

Landbrukstenestene i Møre og Romsdal samarbeider med kommunane i sitt ansvarsområde om å byggje opp ein reservestyrke for husdyravløysing dersom behovet for ekstramannskap oppstår i samband med Korona-pandemien.

 

Ordninga fungerer slik:

Dersom du har relevant bakgrunn/praksis innafor landbruk med husdyr, oppmodar vi deg om å melde frå til oss om at du er tilgjengeleg for oppdrag som avløysar for sjuke bønder. Vi oppmodar om at du ringer 46424400 eller sender e-post/SMS til nordvest@nlr.no.

 

Ledige stillinger som tilkallingshjelp

Vikarer/Tilkallingshjelp

Kan du tenke deg å være tilkallingshjelp for gårdbrukere?

Vi trenger stadig tilkallingsavløsere over hele området, for eksempel for sykdomsavløsing eller helgeavløsing. Dette kan være en perfekt jobb for en student eller deltidsansatt!

Kommunene vi dekker er Fræna, Eide, Molde, Nesset, Sunndal, Tingvoll, Kristiansund, Aure, Smøla, Rauma, Gjemnes, Aukra, Vestnes, Ørsta, Volda, Sande, Ulstein, Hareid, Herøy.

Ta kontakt per telefon: 46424400, eller e-post: nordvest@nlr.no

 

 

Hos oss får du
12%
i feriepenger.

Dette tilsvarer
5 ukers ferie m/lønn.