Landbruksvikar

LANDBRUKSVIKAR

Fra og med 2009 får ikke kommunene lenger tilskudd til landbruksvikar. Avløserlaga har fått ansvaret for å etablere en landsdekkende tjeneste der husdyrbrukere og planteprodusentar med rett til avløsertilskudd under sjukdom skal ha tilgang til en beredskap i tilfelle sjukdom eller kriser.

 

Hvordan skal vi få en god beredskap til å fungere? 

Forskriften stiller ingen krav om at bøndene skal bruke landbruksvikar ved sykdom, men likevel er det nødvendig å ha noen regler for å få ordningen til å fungere etter formålet:

  • Alle henvendelser vedrørende landbruksvikar skal skje gjennom Landbrukstjenester.
    Ikke ring landbruksvikarene direkte, eller til kommunen.

  • Ved sykdom må du alltid ta kontakt med lagets kontor for å høre om det er ledig landbruksvikar. Sykdom og kriser blir prioritert først.
  • For å opprettholde en stabil beredskap må bøndene være villige til å bruke landbruksvikaren til annen avløsning/arbeid (for eksempel ferie og fritid, og når det ikke er sykdom).  
  • Bestill landbruksvikaren så tidlig som mulig.

Vi har dessverre ikke vakt utenom kontortid, men du kan legge igjen beskjed på svareren uansett når på døgnet du ringer. Fortel hvem du er og si at det gjelder landbruksvikar. Vi tar kontakt så snart vi får mulighet til det. I nødsituasjoner kan du ringe 92683940.

Telefonnummer ved behov for landbruksvikar:
46 42 44 00


Sykdom og kriser skal prioriteres

Landbruksvikarordningen skal prioritere sykdom og kriser, men kan og brukes til annet arbeid og ordinær avløsing i når avløseren ikke er i sjukdomsavløsing. Det er ikke krav om medlemskap i avløserlaget for å bruke landbruksvikar.
Dagsats for bruk av landbruksvikar er 1670 kr fra 01.01.19
Vi oppfordrer alle til å benytte seg av landbruksvikarordninga. Vi setter opp liste og prioriterer oppdragene. Ta kontakt ved behov, eller om du har spørsmål.