Kontakt oss

Kontaktinfo og kontorsteder

Landbruk Nordvest har hovedkontor i Molde (tredje etasje i Felleskjøp bygningen). Timelister sendes elektronisk i Proresult, på papir til hovedkontoret eller som skann til nordvest@nlr.no.

Avdeling
Telefon
E-post adresse
Administrasjon 911 36 019 nordvest@NLR.no
Byggteknisk planlegging 400 02 386
Rådgivning jord og plantekultur 928 00 888
Tjenester 464 24 400 nordvest@NLR.no

En liste over kontoransatte finner du lengre ned.

Kontor 
Adresse 
Tilsette 
 Molde Fannestrandvegen 63, 6415 Molde Rune Sjåholm, Marit Bjerkeset, Ingvild Skjørsæter, Tatjana Libakiene,
Selma Cowan, Bjørn Steinar Skarbø,
Sverre Heggset, Nina Iren Ugelvik, Kari Fløystad, Lars Tveit Lyche
 Sunndalsøra Sunndal Næringshage, Auragata 3, 6601 Sunndalsøra Maud Grøtta,  Selma Cowan, Frode Grønmyr, Hilde Hegnes (alle etter avtale)
Ørsta Dalevegen 6, 6153 Ørsta Marte Alnes, mandag og onsdag
Dragsund Nedre Dragsund 2, 6080 Gurskøy Marte Alnes, etter avtale
Valldal Boks 123, 6211 Valldal Jon Geirmund Lied, Aksel Døving
Aure Gullstein, 6590 Tustna Gunn Randi Fossland
Tingvoll Tingvoll gard, Gunnars vei 6, 6630 Tingvoll Maud Grøtta, Hilde Hegnes
 
 Surnadal (HMS) Landbrukshuset, Skei sentrum Annbjørn Husby (fra august 2020), Frode Grønmyr

Kontoransatte i Landbruk Nordvest

Rune Sjåholm

Daglig leder

Ansvarsområder:
Administrasjon alle avdelinger
Samarbeid
Internkontroll
Rapportering til styret
Tel. 419 00 031
rune.sjaholm@nlr.no 

Kontorsted Molde

Jon Geirmund Lied

Avdelingsleder rådgivning????????????????????????????????????

Ansvarsområder:
Personalansvar/faglig leder
Grovfor rådgivning
Surfortolken
Økonomirådgivning
SMIL midler
Tel. 414 48 779
jon.geirmund.lied@nlr.no 

Kontorsted Valldal

Marit Bjerkeset

ØkonomiansvarligMarit 2 (1)

Ansvarsområder:
Regnskap
Budsjett
Fakturering
Rapportering til myndighetene
Tel. 415 68 710
marit.bjerkeset@nlr.no 

Kontorsted Molde

Aksel Døving


Rådgiver bær????????????????????????????????????

Ansvarsområder:
Dreneringsplan
Bær
Tel.  957 48 179
aksel.doving@nlr.no 

Kontorsted Valldal

Ingvild Skjørsæter

Kundekonsulent tjenesteavdeling

Ansvarsområder:
Rekruttering
Landbruksvikarplanen
Klauvskjæringsadministrasjon
Avløseradministrasjon
Kursing
Tel. 452 92 001
ingvild.skjorsaeter@nlr.no 

Kontorsted Molde

Sverre Heggset

Rådgiver mekanisering

????????????????????????????????????

Ansvarsområder:
Grovfor, korndyrking
Surfortolken, jordprøver
Dreneringsplan
Tel. 971 45 445
sverre.heggset@nlr.no 

Kontorsted Molde

Tatjana Libakiene

LønnsansvarligBilde beskjaert

Ansvarsområder:
Lønn
Kontraktadministrasjon
Rapportering til myndighetene
Pensjonsrapportering
Tel. 926 48 710

tatjana.libakiene@nlr.no
 
 

Kontorsted Molde

Frode Grønmyr

Korn rådgiver

Ansvarsområder:
Grovfor
Surfortolken
Korndyrking
Jordprøver og gjødselplaner
Tel.480 68 543
frode.gronmyr@nlr.no 

Kontorsted Surnadal/Sunndalsøra

Marte Gjørvad Alnes

Kundekonsulent tjenesteavdeling

Ansvarsområder:
Rekruttering
Landbruksvikarplanen
Refusjon sykdomskostnader
Avløseradministrasjon
Kursing
Tel. 464 32 050
marte.alnes@nlr.no 

Kontorsted Ørsta/Dragsund

Gunn Randi Fossland

Grønnsaker

????????????????????????????????????

Ansvarsområder:
Grovfor
Jordprøver og gjødslingsplaner
Grønnsaker
SMIL midler
Tel. 958 74 243
gunn.randi.fossland@nlr.no 

Kontorsted Tustna

Selma Cowan

Avdelingsleder tjenesterDSCF0086

Ansvarsområder:
Budsjett
Personalansvar
Verving
Tel. 926 83 940
selma.cowan@nlr.no 

Kontorsted Molde

Maud Grøtta

Rådgiver økologisk landbruk og hagebruk

????????????????????????????????????

Ansvarsområder:
Økologisk landbruk
Kulturlandskap
Grovfor
Jordprøver og gjødslingspaner
Beitebruksplan
SMIL midler
Tel. 958 47 893
maud.grotta@nlr.no 

Kontorsted Tingvoll

Nina Iren Ugelvik


Grovfôr rådgiver

profilbilde

Ansvarsområder:
Grovfor
Jordprøver og gjødslingsplan
SMIL midler
Tel. 416 78 758
nina.ugelvik@nlr.no 

Kontorsted Molde

Hilde Hegnes

Rådgiver jord- og plantekultur

Ansvarsområder:

Jord- og plantekultur

Hjemmeside

Tel. 95750368

hilde.hegnes@nlr.no

 

Kontorsted Tingvoll/Sunndalsøra

Bjørn Steinar Skarbø


Byggeteknikk

2013-09-02 14.25.23

Ansvarsområder:
Byggeteknikk
Veivalg – prosjektledelse
Tel. 906 62 627
bjorn.steinar.skarbo@nlr.no 

Kontorsted Molde

Lars Tveit Lyche

HMS rådgiver Nordmøre – fra august 2020 rådgiver jord- og plantekultur

Ansvarsområder:
Besøk på arbeidsplassen
Hjelp med HMS system og KSL dokumentasjon
Helsekontroll
Fagmøter og kurs
Krisebistand
Tel. 47906604

 

lars.tveit.lyche@nlr.no

 

Kontorsted Surnadal/Molde

Annbjørn Husby

HMS rådgiver Nordmøre

Ansvarsområder:
Besøk på arbeidsplassen
Hjelp med HMS system og KSL dokumentasjon
Helsekontroll
Fagmøter og kurs
Krisebistand

Starter august 2020

Kontorsted Surnadal

 

Kari Fløystad

HMS rådgiver Romsdal og omegn

Ansvarsområder:
Besøk på arbeidsplassen
Hjelp med HMS system og KSL dokumentasjon
Helsekontroll
Fagmøter og kurs
Krisebistand
Tel. 907 05 980
kari.floystad@nlr.no 

Kontorsted Molde

 Styret i Landbruk Nordvest

Styreleder  Børge Rød 474 66 313
borge.rod@gmail.com
 Nestleder  Wenche Ytterli 915 82 472
we-ytt@frisurf.no
 Styremedlem  Ove Dimmen  95006330
ove.dimmen@tussa.com
 Styremedlem Bjørn Helge Rønneberg 97706116
bh-ronne@online.no
 Styremedlem May Britt Hyllnes 91612417
mbhyllnes@gmail.com
 Ansatterepresentant  Kari Fløystad 907 05 980
kari.floystad@nlr.no
1. Vara Ole Marvin Aarstad 907 49 606
omaarstad@gmail.com