Kontakt oss

 

Kontaktinfo og kontorsteder

Landbruk Nordvest har hovedkontor i Molde (tredje etasje i Felleskjøp bygningen). Timelister sendes til hovedkontoret eller til nordvest@nlr.no.

Avdeling
Telefon
E-post adresse
Administrasjon 911 36 019 nordvest@NLR.no
Byggteknisk planlegging 400 02 386
HMS 926 16 700
Rådgivning jord og plantekultur 928 00 888
Tjenester 464 24 400 nordvest@NLR.no

En liste over kontoransatte finner du lengre ned.

Kontor 
Adresse 
Tilsette 
 Molde Fannestrandvegen 63, 6415 Molde Rune Sjåholm, Marit Bjerkeset, Ingvild Skjørsæter, Tatjana Libakiene,
Selma Cowan, Gerd Gunnerød, Bjørn Steinar Skarbø,
Sverre Heggset, Nina Iren Ugelvik, Kari Fløystad
Elnesvågen Eidem, 6440 Elnesvågen Sverre Heggset (enkelte dager)
 Sunndalsøra  Hovsvegen 25, 6600 Sunndalsøra Maud Grøtta,  Selma Cowan, Frode Grønmyr, Gerd Gunnerød (alle etter avtale)
Ørsta Dalevegen 6, 6153 Ørsta Marte Alnes, mandag og onsdag
Dragsund Nedre Dragsund 2, 6080 Gurskøy Marte Alnes, torsdager i oddetallsuker
Valldal Boks 123, 6211 Valldal Jon Geirmund Lied, Aksel Døving
Aure Gullstein, 6590 Tustna Gunn Randi Fossland
Tingvoll Tingvoll gard, Gunnars vei 6, 6630 Tingvoll Maud Grøtta
 
 Surnadal (HMS) Landbrukshuset, Skei sentrum Sigmund Moen Trønsdal, fra 01.09.18 Frode Grønmyr

Kontoransatte i Landbruk Nordvest

Rune Sjåholm
Daglig leder

Rune Sjaaholm Molde

Ansvarsområder:
Administrasjon alle avdelinger
Samarbeid
Internkontroll
Rapportering til styret
Tel. 419 00 031
rune.sjaholm@nlr.no

Gerd Gunnerød
Administrasjon

???????????????????????????????????? Molde/Sunndalsøra

Ansvarsområder:
Kursadministrasjon
Medlemsregisteret
Ringreven
NLR Hjemmeside Landbruk Nordvest
Tel. 909 98 479
gerd.gunnerod@nlr.no

Marit Bjerkeset
Økonomiansvarlig

Marit 2 (1) Molde

Ansvarsområder:
Regnskap
Budsjett
Fakturering
Rapportering til myndighetene
Tel. 415 68 710
marit.bjerkeset@nlr.no

Ingvild Skjørsæter
Kundekonsulent tjenesteavdeling

Ingvild 1 Molde

Ansvarsområder:
Rekruttering
Landbruksvikarplanen
Klauvskjæringsadministrasjon
Avløseradministrasjon
Kursing
Tel. 452 92 001
ingvild.skjorsaeter@nlr.no

Tatjana Libakiene
Lønnsansvarlig

 Bilde beskjaert Molde

Ansvarsområder:
Lønn
Kontraktadministrasjon
Rapportering til myndighetene
Pensjonsrapportering
Tel. 926 48 710

tatjana.libakiene@nlr.no

Marte Gjørvad Alnes
Kundekonsulent tjenesteavdeling

Ørsta/Dragsund

Ansvarsområder:
Rekruttering
Landbruksvikarplanen
Refusjon sykdomskostnader
Avløseradministrasjon
Kursing
Tel. 464 32 050
marte.alnes@nlr.no

 

Selma Cowan
Avdelingsleder tjenester

DSCF0086 Molde/Sunndalsøra

Ansvarsområder:
Budsjett
Personalansvar
Verving
Tel. 926 83 940
selma.cowan@nlr.no

Jon Geirmund Lied
Avdelingsleder rådgivning

???????????????????????????????????? Valldal

Ansvarsområder:
Personalansvar/faglig leder
Grovfor rådgivning
Surfortolken
Økonomirådgivning
SMIL midler
Tel. 414 48 779
jon.geirmund.lied@nlr.no

Aksel Døving
Rådgiver bær

???????????????????????????????????? Valldal

Ansvarsområder:
Dreneringsplan
Bær
Tel.  957 48 179
aksel.doving@nlr.no

Sverre Heggset
Rådgiver mekanisering

????????????????????????????????????  Molde/Elnesvågen

Ansvarsområde:
Grovfor, korndyrking
Surfortolken, jordprøver
Dreneringsplan
Tel. 971 45 445
sverre.heggset@nlr.no

Nina Iren Ugelvik
Grovfor rådgiver

profilbilde Molde

Ansvarsområder:
Grovfor
Jordprøver og gjødslingsplan
SMIL midler
Tel. 416 78 758
nina.ugelvik@nlr.no

Bjørn Steinar Skarbø
Byggeteknikk

2013-09-02 14.25.23 Molde

Ansvarsområder:
Byggeteknikk
Veivalg – prosjektledelse
Tel. 906 62 627
bjorn.steinar.skarbo@nlr.no

Frode Grønmyr
Korn rådgiver

frode 5 Surnadal/Sunndalsøra

Ansvarsområder:
Grovfor
Surfortolken
Korndyrking
Jordprøver og gjødselplaner
Tel.480 68 543
frode.gronmyr@nlr.no

Gunn Randi Fossland
Grønnsaker

???????????????????????????????????? Tustna

Ansvarsområder:
Grovfor
Jordprøver og gjødslingsplaner
Grønnsaker
SMIL midler
Tel. 958 74 243
gunn.randi.fossland@nlr.no

Maud Grøtta
Rådgiver økologisk landbruk og hagebruk

???????????????????????????????????? Tingvoll

Ansvarsområder:
Økologisk landbruk
Kulturlandskap
Grovfor
Jordprøver og gjødslingspaner
Beitebruksplan
SMIL midler
Tel. 958 47 893
maud.grotta@nlr.no

Sigmund Moen Tronsdal
HMS rådgiver Nordmøre

Sigmund Surnadal

Ansvarsområder:
Besøk på arbeidsplassen
Hjelp med HMS system og KSL dokumentasjon
Helsekontroll
Fagmøter og kurs
Krisebistand
Tel. 900 46 093
Sigmund.moen.tronsdal@nlr.no

Kari Fløystad
HMS rådgiver Romsdal og omegn

Kari_F_(640x544)[1] Molde

Ansvarsområder:
Besøk på arbeidsplassen
Hjelp med HMS system og KSL dokumentasjon
Helsekontroll
Fagmøter og kurs
Krisebistand
Tel. 907 05 980
kari.floystad@nlr.no

Trude Iren Saure
HMS rådgiver Sunnmøre (ikke ansatt i LNV)

trude Iren Saure Ørsta

Ansvarsområder:
 Besøk på arbeidsplassen
Hjelp med HMS system og KSL dokumentasjon
Helsekontroll
Fagmøter og kurs
Krisebistand
Tel. 975 28 775
trude.iren.saure@nlr.no

 

 Styret i Landbruk Nordvest

Styreleder  Inge Martin Karlsvik 95264979
inge.karlsvik@stayon.no
 Nestleder  Odd Harald Solheim  911 71 329
Odd-Harald@outlook.com
 Styremedlem  Ove Dimmen  95006330
ove.dimmen@tussa.com
 Styremedlem Bjørn Helge Rønneberg 97706116
bh-ronne@online.no
 Styremedlem  Wenche Ytterli  915 82 472
we-ytt@frisurf.no
 Ansatterepresentant  Kari Fløystad 907 05 980
kari.floystad@nlr.no
 1. Vara May Britt Hyllnes 91612417
mbhyllnes@gmail.com