Infoskriv til avløsere

 

2019

Infoskriv 1 har følgende artikler: Om fordeler ved å ha LNV som eneste arbeidsgiver; om dyrevelferd på gårdsbruk og din rolle som avløser; om å sende en godkjenningslink fra din timeregistrerings appen direkte til bonden og om motorsagkurset i Solemdalen.

Infoskriv 2 har følgende artikler: Om regelverk angående sykmelding i ferietid; en rapport om skader og ulykker i landbruket; om krav til varme arbeider kurs; og et intervju med vår nye landbruksvikar i Sunndal kommune.

Infoskriv 3 har følgende artikler: Om å sende en godkjenningslink fra din timeregistrerings appen direkte til bonden; Om registrering av nesten-ulykker; og et intervju med to sesongarbeidere paa Krakelia fellesbeite i Eide.

Infoskriv 4 har følgende artikler : Om ledig vikariat for landbruksvikar i Fraena; Om regler ved sykepengeutbetaling; og om at robotmelking på setrer i Norge kan bli aktuelt

2018

Infoskriv 1, 2018

Om Tine og klimagassutslipp, kurs, kjettingkrav for traktorer

Infoskriv 2 har følgende artikler: Om nye regler vedrørende MRSA smitte;  om gjødselgass; om sykmelding i ferietid; om den nye landbruksvikaren; og om kurset for landbruksvikarer denne våren. Ellers en hilse fra Morten og kontaktinformasjon for avdelingen.

Infoskriv 3 har følgende artikler: Om mjølkedronninga fra DDR, om søppel i åkeren, foreløpig kursoversikt 2018-2019, om traktorkjøring og HMS.

Infoskriv 6 har følgende artikler: Årets avløser i Møre og Romsdal, Om unge arbeidstakere i arbeidAvløserkurset på Gjermundnes og Hvorfor er så mange bønder fornøyd med lønning via Landbruk Nordvest?