Forsikring og OTP

FORSIKRING AV ALLE ANSATTE

Norske Landbrukstenester tilbyr forsikringar ut til medlemslaga, bønder og avløysarar. Ring (tlf. 46 42 44 00) eller ta kontakt med oss på nordvest@nlr.no for å få mer informasjon.

 

Link til NLT med forsikringsvilkår

Gjennom avløserlaget får du er en fullstendig pakke der alle personalutgiftene er med, også utgifter til forsikring og administrasjon. Dette gjelder også anna arbeid enn avløserarbeid.

Vi arbeider kontinuerlig for at dette skal bli så gunstig som mulig for bonden. Avløseren er sikret lønn, feriepenger og lønn under sjukdom. Alle som tar oppdrag (får lønn) hos oss, er automatisk dekt av våre forsikringsordninger:

  • YRKESSKADEFORSIKRING
  • ANSVARSFORSIKRING (egenandel på kr. 4.000,-)
  • UNDERSLAG- og FORMUETAPSFORSIKRING

I tillegg tilbyr vi rimeleg ulykke-og fritidsforsikring.


OTP

Vi har etablert obligatorisk tjenestepension for alle som etter lova kjem inn under ordninga, dvs. alle med meir enn 20% stilling skal vere med. Det gjelder personer over 20 år og under 67 år.